زیست کنکور

استاد محمد زارعی شاندیز زیست از دروس پایه و بسیار پر اهمیت است و کم اند افرادی که در این رسته علمی وارد و متبلور…

دینی کنکور

استاد محمد صابریان جوانی که در عنغوان جوانی گام در مسیر کمک به هم سن و سال های خود گذاشته و تجربه اش بیشتر از…

عربی کنکور

استاد محمد جواد معینی زاده از فرهیختگان عرصه تعلیم و تربیت و سالهای متمادی در زمینه تدریس عربی موی سپیده کرده و تجربه ذی قیمت…

زبان و ادبیات فارسی

از مفاخر ادبیات کشور که بیش از ۴ دهه در مراکز ضمن خدمت ،تیزهوشان و مدارس دولتی ، نمونه دولتی ،غیر انتفاعی و آموزشگاه های…