آزمون ۱ از ۰

آزمون فصل اول خوانداری اول دبستان Copy Copy Copy

شبکه تعاملی آموزش فروردین ۲۷, ۱۴۰۰

در این مسابقه تست خواهیم کرد که چقدر در مورد دوره خود آموخته اید. مطمئن باشید که برای مطالعه دوره وقت گذاشته اید و سعی در دستیابی به یک نمره عالی دارید!