آزمون ۱ از ۰

آزمون نهایی خوانداری اول دبستان

شبکه تعاملی آموزش فروردین ۲۷, ۱۴۰۰

در این مسابقه تست خواهیم کرد که چقدر در مورد دوره خود آموخته اید. مطمئن باشید که برای مطالعه دوره وقت گذاشته اید و سعی در دستیابی به یک نمره عالی دارید!